S10 nabiera tempa

Najnowsze Piła Wałcz Wydarzenia

Na całym odcinku DK 10  przebiegającej przez województwo zachodniopomorskie  trwają prace projektowe lub realizacja robót budowlanych. Droga ta łączy Szczecin bezpośrednio z Warszawą. Docelowo ma  mieć klasę drogi ekspresowej.

-W marcu tego roku podpisaliśmy umowy na prace projektowe dla całego odcinka od Szczecina do Piły, razem to 114 kilometrów drogi ekspresowej ? informuje Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA O/Szczecin. Warto również podkreślić, iż obecnie trwa budowa obwodnicy Wałcza.

 

Obwodnica Wałcza w ciągu drogi S10 będzie liczyła 17,8 km. Koszt:  430,5 mln złotych.

Umowę na jej  budowę podpisano w listopadzie 2015 roku. Obecnie zaawansowanie robót na obwodnicy wynosi około 70 %. Roboty na większości obiektów inżynierskich są już na końcowym stadium, w tym na najdłuższym obiekcie ? estakadzie E-2. Trwają też roboty drogowe na kolejnych odcinkach przyszłej obwodnicy, gdzie pojawiają się warstwy bitumiczne.

Roboty na obwodnicy Wałcza powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku. Wcześniej mogą zostać udostępnione kierowcom fragmenty trasy, które będą już gotowe.

Obwodnica Wałcza będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na nowej trasie powstaną 4 węzły drogowe. Wałcz Zachód łączący obwodnicę z obecną DK nr 10, Wałcz Północ stanowiący połączenie z DW nr 163, Wałcz Wschód z DK nr 22 i końcowy węzeł Witankowo na włączeniu w DK nr 10 od strony Piły. Zakres robót obejmuje m.in.  budowę 13 wiaduktów, 2 mostów, 2 estakad i 14 przepustów ekologicznych. Dwoma największymi obiektami mostowymi będzie trójprzęsłowa estakada E-1 o długości 278 metrów i trzynastoprzęsłowa estakada E-2 o długości ok 764 m.

 

Odcinek S10 od  Stargardu do Piły to 108 km. Szacowany koszt inwestycji: 2,8 mld złotych.

29.03.2018 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka drogi S10 Stargard ? Piła (z wyłączeniem obwodnicy Wałcza) o długości 108 km. Umowa została podpisana z firmą Europrojekt Gdańsk i opiewa na kwotę 3,77 miliona złotych. W tym roku wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację i złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, która zostanie uzyskana w przyszłym roku. Decyzja ta określi korytarz przebiegu drogi i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie zlecone opracowanie dla tego odcinka Koncepcji Programowej wraz z badaniami geologicznymi, tak, aby zakończyć proces przygotowawczy do końca 2020 roku.

Odcinek drogi S10 będzie łączyć obwodnice Stargardu z obwodnicą Wałcza i dalej obwodnicę Wałcza z obwodnicą Piły (połącznie dróg S10 i S11). Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, nowa trasa będzie omijała wszystkie miejscowości na przebiegu drogi krajowej nr 10. Połączenia z pozostałą siecią drogową będą tylko na węzłach drogowych.

GDDKiA o/Szczecin