Są pieniądze dla niepełnosprawnych studentów

Najnowsze Piła Wydarzenia
PIŁA. W Starostwie Powiatowym w Pile podpisano umowy z osobami niepełnosprawnymi na dofinasowanie nauki na poziomie wyższym. Studenci otrzymają dopłatę do czesnego oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. 

Pieniądze pochodzą ze środków PFRON, programu ?Aktywny samorząd? Moduł II, który realizuje Powiat Pilski. Umowy wręczył starosta pilski Eligiusz Komarowski życząc powodzenia na studiach.

– To, że dzisiaj tu jesteśmy, jest kolejnym potwierdzeniem faktu, że warto się uczyć i warto sięgać po środki, które pomagają w edukacji. Cieszę się, że korzystacie z możliwości, które daje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? powiedział starosta.

W połowie maja odbyło się podobne spotkanie, podczas którego osoby niepełnosprawne również otrzymały dofinasowanie do nauki na poziomie wyższym. Nabór wniosków na kolejny rok akademicki/szkolny (2019/2020) będzie trwał od 10 września do 10 października br.

Wszystkie wnioski są dostępne na  stronie www.powiat.pila.pl, w zakładce INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH/AKTUALNOŚCI. Można je również odebrać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile w Wydziale Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa  (II piętro, pokój 221).

Powiat Pilski