Samochód ratowniczo – gaśniczy dla strażaków z Ukrainy

Chodzież Interwencje kraj Najnowsze Polityka Wydarzenia
Strażacy druhowie z OSP Chodzież postanowili przekazać dla strażaków z Ukrainy samochód ratowniczo – gaśniczy, w związku z trudnymi działaniami ratowniczymi w obliczu ataków wojennych na ich kraj.
Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak ogłosił zbiórkę sprzętu dla strażaków z Ukrainy. Strażacy z powiatu chodzieskiego po raz drugi zebrali sprzęt dla strażaków z Ukrainy, a druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Chodzieży przekazali
samochód GLBA Renault Mascott.
Pojazd ratowniczo – gaśniczy GLBA posiada zbiornik na wodę o poj. 1000 l, maszt teleskopowy oświetleniowy, wyciągarkę
samochodową oraz przystosowany jest do przewozu 6 osób.
Ponadto pojazd został doposażony następującym sprzętem ratowniczo – gaśniczym przez jednostki OSP z terenu powiatu chodzieskiego oraz JRG PSP w Chodzieży: m.in. 4 komplety aparatów powietrznych, torba medyczna PSPR – 1 z deską ortopedyczną, agregat prądotwórczy, drabina przenośna, megafon, armatura wodno–pianowa, ubrania ochronne specjalne typu Nomex oraz hełmy.
Pojazd wraz z wyposażeniem w dniu 4 marca 2022 roku wyruszył z Chodzieży w stronę granicy polsko – ukraińskiej.
DZIĘKUJEMY JEDNOSTKOM OSP Z POWIATU CHODZIESKIEGO ZA SZYBKIE WŁĄCZENIE SIĘ PO RAZ DRUGI W AKCJĘ ZBIÓRKI SPRZĘTU DLA STRAŻAKÓW Z UKRAINY, A DRUHOM Z OSP CHODZIEŻ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA OBDAROWANIE STRAŻAKÓW Z UKRAINY POJAZDEM RATOWNICZO – GAŚNICZYM.
#SolidarnizUkrainą
  • Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.
  • Zdjęcia: archiwum JRG i OSP.