Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami ? warsztaty

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. Od 22 do 26 października w Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance trwa Tydzień Integracji Społecznej. W jego ramach odbyły się warsztaty ?Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami?.
Celem warsztatów było budowanie empatii wobec osób z  niepełnosprawnościami poprzez wymianę wspólnych doświadczeń. W zajęciach przygotowanych przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami wzięli udział uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz klasy V Szkoły Podstawowej Nr 3.
Podczas prowadzenia warsztatów został położony nacisk na empatię wobec ludzi z różnymi formami niepełnosprawności. Służyły do tego takie narzędzia jak: przepaski na oczy, gogle imitujące zaburzenia widzenia, książki napisane językiem Braille?a, laski dla niewidomych, wózek inwalidzki. Zadaniem młodzieży było wykonanie poszczególnych zadań przy pomocy
wyżej wymienionych rzeczy.
JN