SDIP ruszy jeszcze przed wakacjami

Inwestycje Najnowsze Piła
Na pilskich przystankach autobusowych pojawiły się pierwsze tablice Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Docelowo w ramach dwóch projektów realizowanych obecnie będzie ich 31. Przewiduje się, że System będzie w pełni dostępny dla pasażerów w połowie 2022 r. Wartość inwestycji dofinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 wynosi ponad 4 600 000 złotych.
– Budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) to kompleksowy projekt, którego podstawowym celem jest uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego, dostarczającego pasażerom komunikacji miejskiej w Pile informacji o prognozowanym czasie odjazdu autobusu obsługującego określoną linię z wybranego przystanku. System będzie na bieżąco monitorował aktualną pozycję autobusów w ruchu na podstawie zainstalowanych w nich modułów GPS – mówi prezydent Piły
Piotr Głowski.
– W ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w serwery i sprzęt komputerowy, wyposażone zostaną: zajezdnia MZK Piła – Centrum Danych (serwerownia) i Centrum Nadzoru Ruchu (dyspozytornia), jak również stanowisko w Centrum Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej na dworcu PKP – informujeJolanta Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich.
A wszystko po to, by ułatwić pasażerom korzystanie z komunikacji miejskiej, której autobusy dzięki uruchomieniu SDIP, zyskają pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowania położone w pobliżu przystanków, na których znajdują się tablice. Przykładem jest przystanek na ulicy Roosevelta, gdzie odbyła się konferencja prasowa, który został technologicznie powiązany z rondem
Roosevelta-Okólna.
– Dzięki SDIP ruszający z tego przystanku autobus, uzyska pierwszeństwo przejazdu, a pojazdy z ulic krzyżujących się zatrzyma światło czerwone. Natomiast priorytetowe traktowanie komunikacji miejskiej, jest elementem polityki niskooemisyjnej, na której nam bardzo zależy. Liczymy bowiem, że dzięki temu z samochodów prywatnych do autobusów przesiadać się będzie coraz więcej mieszkańców miasta – wyjaśnia P. Głowski.
Pasażerowie będą mieli natomiast do dyspozycji: aplikację mobilną i strona www, prezentujące godziny rzeczywistych odjazdów z
wybranego przystanku, wyświetlenie lokalizacji tablic SDIP na mapie cyfrowej, graficzną wizualizację linii autobusowych wraz z naniesionymi przystankami na mapie cyfrowej; 31 elektronicznych dwustronnych tablic na przystankach komunikacji miejskiej
w różnych częściach Piły. Tablice dzięki łączności z autobusami i Centrum Danych będą wyświetlać rzeczywisty czas odjazdu autobusu oraz komunikaty informacyjne (np. o utrudnieniach w ruchu). Wbudowany syntezator mowy zapewni dostępność tablic dla osób niewidomych i niedowidzących; urządzenia SDIP w 48 autobusach MZK Piła: tablice LCD prezentujące przebieg trasy oraz inne istotne informacje (np. możliwe przesiadki); komputery pokładowe z odbiornikiem GPS przekazującym pozycję pojazdu, sterujące
kasownikami, tablicami kierunkowymi i systemem głosowego zapowiadania przystanków (wewnętrznym i zewnętrznym); przyciski „Panic Alert” (szybkie powiadamianie Straży Miejskiej i dyspozytora o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia); wyposażenie w serwery i sprzęt komputerowy zajezdni MZK Piła – Centrum Danych (serwerownia) i Centrum Nadzoru Ruchu (dyspozytornia), jak również
stanowisko w Centrum Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej na dworcu PKP.
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest realizowany jako część dwóch projektów, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+): „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem
zarządzania komunikacją miejską w Pile” – wartość całego projektu wynosi 25,7 mln zł, wartość dofinansowania środkami UE 15,8 mln zł (w tym dofinansowanie budowy SDIP: 2,1 mln zł). W ramach projektu zostanie zrealizowana zasadnicza część SDIP, tj.
oprogramowanie, wyposażenie autobusów, sprzęt komputerowy oraz 22 tablice na przystankach komunikacji miejskiej. Jako część tego projektu zrealizowano już zakup 13 szt. nowych autobusów MZK Piła (w tym 7 szt. z silnikiem hybrydowym) oraz budowę węzła

przesiadkowego przy ul. 1 Maja.
„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – wartość całego projektu wynosi 47,4 mln zł, wartość dofinansowania środkami UE 28,1 mln zł. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 9 tablic
SDIP na przystankach komunikacji miejskiej. W obu projektach wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 85%
wydatków kwalifikowalnych. Dodajmy, że architektura systemu umożliwi w przyszłości bezproblemowe dołączenie kolejnych tablic przystankowych i autobusów – np. w ramach kolejnego realizowanego przez miasto Piła projektu WRPO 2014+ „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna” zostaną uruchomione dwie tablice SDIP.
  • Urząd Miasta Piły
    Biuro Prezydenta
    rzecznik prasowy UM Piły