“Senior+” z dofinansowaniem

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. Gmina Trzcianka otrzymała dofinansowanie na realizację programu wieloletniego Senior+ na lata 2015 – 2020.

19 maja burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski oraz skarbnik gminy Joanna Zieńko podpisali wspólnie z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem umowy na utworzenie oraz funkcjonowanie placówek dla seniorów. Gmina Trzcianka otrzymała dofinansowanie w wysokości 300 tys. zł na uruchomienie Domu Dziennej Opieki i 40tys. zł na funkcjonowanie Klubu Senior+.

-Dzięki temu funkcjonuje u nas Klub Senior+ od zeszłego roku, jak również w tym roku chcemy uruchomić Dom Dziennej Opieki. Myślę, że warto skorzystać z tych środków i po prostu jeśli one są to my to robimy, a tym samym nasi seniorzy mogą z tego bardzo skorzystać. Dzięki czemu mamy pełno zajęć, które przyciągają seniorów, którzy już za nimi tęsknią – podsumował burmistrz Krzysztof W. Jaworski.

 UM Trzcianka