Seniorze, uważaj na oszustów!

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Seniorze, uważaj na oszustów! – pod takim hasłem funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pile we współpracy ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat prowadzą działania profilaktyczne skierowane do seniorów powiatu pilskiego.

W związku z pojawiającymi się na terenie województwa wielkopolskiego oszustwami funkcjonariusze pilskiej jednostki realizują kampanię profilaktyczną skierowaną do seniorów. Głównym jej założeniem jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców i przekazanie najważniejszej informacji: PRAWDZIWI POLICJANCI NIGDY NIE WEZMĄ PIENIĘDZY!

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat powstały plakaty oraz ulotki profilaktyczne, które policjanci przekazują mieszkańcom, szczególnie podczas spotkań oraz wizyt w lokalnych klubach seniora.

Opracowane plakaty są również umieszczane w gablotach i punktach informacyjnych miejsc takich jak: sołectwa, urzędy gmin, domy kultury, kościoły, targowiska miejskie, sklepy czy cmentarze. Dodatkowym elementem są plansze profilaktyczne, które dzięki uprzejmości Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile będą wyświetlane na ekranach autobusów.

Prowadzona kampania ma przede wszystkim uchronić seniorów przed utratą ich oszczędności. Policjanci podczas rozmów apelują do mieszkańców, aby w przypadku otrzymania podejrzanego telefonu nie kontynuować rozmowy, rozłączyć się i powiadomić o tym fakcie swoich bliskich, a także oficera dyżurnego pilskiej jednostki pod bezpośredni numer telefonu: 47 77 415 60.

KPP Piła