SILNIE POWIAŁO W POWIECIE CHODZIESKIM

Chodzież Interwencje Na sygnale Najnowsze Wydarzenia
Z powodu bardzo silnego wiatru, który przeszedł przez powiat chodzieski, strażacy musieli interweniować 15 razy.
W usuwanie skutków silnego i porywistego wiatru zaangażowani byli strażacy zarówno zawodowi jaki ochotnicy praktycznie z całego powiatu chodzieskiego. Odnotowano łącznie 15 zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Zdecydowana większość interwencji dotyczyła
usuwania połamanych drzew i gałęzi, które tarasowały drogi. Strażacy musieli też zabezpieczać uszkodzone przez wichurę dachy
czy usuwać drzewa, które uszkodziły pojazdy osobowe.
W działaniach brały udział zarówno jednostki PSP z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Chodzieży jak i OSP z: OSP KSRG Szamocin,
OSP KSRG Wyszyny, OSP KSRG Budzyń, OSP KSRG Stróżewo, OSP KSRG Margonin, OSP KSRG Milcz, OSP Heliodorowo, OSP Próchnowo, OSP Zbyszewice, OSP Lakowo.

 

  • Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz.
  • Zdjęcia: archiwum JRG
.