Skończy się na planach?

Inwestycje Na sygnale Najnowsze Wydarzenia Złotów

LIPKA. Projekt koncepcyjny oraz program funkcjonalno-użytkowy przebudowy i rozbudowy budynków istniejącego dworca PKP w Lipce.

Projekt zakłada rewitalizację istniejących zabudowań historycznych w tym: budynku dworca PKP, wieży ciśnień, budynku poczty. Na zlecenie klienta (Urząd Gminy w Lipce) zaprojektowano budynek żłobka, warsztatów terapii zajęciowych, kawiarni oraz rewitalizację budynku dworca – czytamy na stronie internetowej biura architektonicznego Studio XS.

Projekt wykonano dla Gminy Lipka.

 (Red.)

 Fot. Studio XS