Służbowa wizyta Pani Poseł i Starosty

Na sygnale Piła Polityka Wydarzenia Złotów

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, odbyła się połączona wizyta służbowa Pani Poseł na Sejm RP Marty Kubiak i Starosty Złotowskiego Pana Ryszarda Goławskiego.

Tematem wizyty było podziękowanie złożone na ręce p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Pile, bryg. Jarosława Kołaka, przez Starostę Złotowskiego, za ogromny wkład włożony w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu złotowskiego w latach 2016-2022. Nieodłącznym podziękowaniem objęta została również Pani Poseł, dzięki której dużemu wsparciu można było realizować ww. zagadnienia, związane z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu złotowskiego.

  • Opracowanie i zdjęcia : asp. Mateusz Kentzer, KP PSP Piła