Sołtysowie dyskutowali

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZAKRZEWO. W Urzędzie Gminy Zakrzewo odbyła się narada sołtysów. Jej głównym tematem były zbliżające się wielkimi krokami dożynki gminne, sprawy związane z funduszem sołeckim oraz organizacja jesiennych zebrań wiejskich.

Sołtys Starej Wiśniewki, Andrzej Massel przedstawił pokrótce w imieniu organizatorów plan gminnego święta plonów, zaplanowanego na 9 września.

Uczestnicy mają zebrać się w centrum wsi, na placu w okolicach kościoła, skąd korowodem wyruszą na boisko sportowe. Tam o 13:00 rozpocznie się msza święta dziękczynna. Po jej zakończeniu zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, przedstawienie starosty i starościny dożynek, wystąpienie wójta gminy Zakrzewo, dzielenie chleba i oficjalne rozpoczęcie festynu. Ok. 15:30 powinna rozpocząć się część artystyczna, w której wystąpi miejscowy chór Gromada a także Błażej Drab  z zespołem. Jest on znany szerszej publiczności  z programu Disco Star 2018, emitowanego w Polo TV.

Na 17:30 zaplanowano koncert zespołu ABBA Family, który ? jak sama nazwa wskazuje ? specjalizuje się w wykonywaniu coverów szwedzkich przebojów. Po części artystycznej odbędzie się zabawa ludowa, podczas której grać będzie Dawid Krzyk.

W trakcje festynu dożynkowego odbędą się dwa konkursy ? tradycyjny na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz  – i tutaj nowy element, który być może na stałe wpisze się w tradycję gminnych dożynek – na najbardziej atrakcyjnie lub najciekawiej przyozdobione obejście mieszkalne.  Przedstawiciele sołectw zaakceptowali regulaminy konkursów dożynkowych i już podczas spotkania pierwsze wsie zgłosiły swój akces.

W związku z tym, że najlepszy tegoroczny wieniec gminny zostanie wybrany tydzień po dożynkach powiatowych, w drodze porozumienia postanowiono, że w Głubczynie gminę Zakrzewo reprezentować będzie wieniec wykonany przez mieszkańców Starej Wiśniewki.

Kolejnym elementem spotkanie było omówienie poziomu realizacji inwestycji i wykonania tegorocznego funduszu sołeckiego. Przy tej okazji sekretarz gminy Aneta Buława-Żak zaapelowała do sołtysów, by przy okazji zgłaszania wniosków i propozycji na przyszły rok wzięli też pod uwagę koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją, gdyż część z niewielkich inwestycji generuje jednak dodatkowe wydatki.

Wstępnie zaplanowano też harmonogram zebrań wiejskich, które odbywać się będą pod koniec sierpnia i we wrześniu we wszystkich sołectwach gminy.  Sporo uwagi poświęcono sprawom bieżącym, wśród których najczęściej pojawiały się wnioski i prośby związane ze stanem technicznym dróg powiatowych.

(WM)
 Źródło: zakrzewo.org.pl