SPECJALIŚCI Z BGK O ŚRODKACH DLA SAMORZĄDÓW NA ODBUDOWĘ ZABYTKÓW

Najnowsze Piła Wydarzenia

Możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w tym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków były tematem spotkania, które miało miejsce w Centrum Powiatowym „Iskra” w Pile. W jego trakcie samorządowcy z Powiatu Pilskiego i ościennych uzyskali kluczowe informacje od przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego.

To kolejne spotkanie, które z pewnością ułatwi sięganie po środki zewnętrzne przez jednostki samorządu terytorialnego z Powiatu Pilskiego.
– Tym razem rozmawialiśmy z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego na temat Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zmianach w Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Chcieliśmy w ten sposób przypomnieć jak aplikować o pieniądze, czy jak składać dobre wnioski – powiedział Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Powiat Pilski do tej pory pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych prawie 35 mln złotych. Pieniądze te w znacznej większości zostaną wykorzystane na poprawę infrastruktury drogowej. Dzięki nim wybudowane zostaną kolejne ścieżki rowerowe oraz zmodernizowanych zostanie kilkanaście kilometrów dróg.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków wspiera natomiast samorządy w odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu, a także ochrony przed degradacją i niszczeniem. Dofinansowanie przyznane w ramach programu może być przeznaczone między innymi na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane i może wynieść aż 98% wartości inwestycji. To duża szansa dla samorządów na przywrócenie blasku zabytkom.

– Jako Powiat Pilski z szacunku dla tradycji, kultury i historii także zamierzamy aplikować o te pieniądze. Wierzymy, że nasze inwestycje mogą stać się dumą lokalnych społeczności i być magnesem przyciągającym turystów – wyjaśnia starosta Eligiusz Komarowski.

Warto wiedzieć, iż w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rozdysponowano do tej pory ponad 63 miliardy złotych, a wsparcie uzyskało ponad 11 tysięcy wniosków. Z kolei Rządowy Program Odbudowy Zabytków to program z budżetem 3 miliardów złotych. Samorządy wnioski mogą składać do 31 stycznia 2023 roku. Wkład własny do każdego projektu musi wynosić minimum 2%. Wnioski mogą składać gminy, powiaty i województwa.

powiat.pila.pl