Spekulacja, a długoterminowe inwestowanie w akcje

Wydarzenia

Inwestowanie w akcje może przyjąć dwie różne formy, a mianowicie spekulacji oraz inwestowania długoterminowego. Na czym dokładnie polega? Czym różnią się obie strategie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje to jedna z form gry na giełdzie, która z całą pewnością jest najpopularniejsza. Jak sama nazwa wskazuje polega na zakupie akcji spółek akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych, a następnie ich odsprzedaży z zyskiem. Jest on rezultatem wzrostu wartości kursu akcji, co sprawia, że przed zakupem należy przeprowadzić odpowiednie analizy pozwalające wytypować spółki, na których będzie można zarobić. Istotne jest także to, by przyjąć odpowiednią strategię, którą jak wspomniano we wstępie może być zarówno spekulacja (inwestowanie krótkoterminowe), jak i inwestowanie długoterminowe. Oba podejścia mogą być równie skuteczne, a różnicą w ich przypadku jest nie tylko horyzont czasowy inwestycji, ale również wiele innych kwestii, które zostały przedstawione w ostatnim akapicie.

Inwestowanie w akcje – jak zacząć?

Chcąc zacząć inwestować w akcje należy posiadać konto maklerskie, ponieważ właśnie tego typu rachunek umożliwia zakup oraz przechowywanie kupowanych papierów wartościowych. Otwiera się je u brokera, który stanowi w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Przykładem może być Saxo forex broker, który pozwala inwestować w akcje notowane na kilkudziesięciu światowych giełdach. Istotne w tym przypadku jest również to, że oferty poszczególnych brokerów mogą znacznie się różnić, a odmienne są nie tylko możliwości inwestycyjne. Co zatem wziąć jeszcze pod uwagę przy zakładaniu konta maklerskiego? Istotne aspekty zostały opisane w artykule szczegółowo rozjaśniającym mechanizmy gry na giełdzie.

Spekulacja i długoterminowe inwestowanie w akcje – czym różnią się obie strategie?

Jak już wspomniano zarówno spekulacja, jak i długoterminowe inwestowanie w akcje to skuteczne strategie, które różnią się nie tylko horyzontem czasowym inwestycji. Różnica występuje bowiem również w przypadku narzędzi, z których korzystają inwestorzy. Spekulanci wykorzystują przede wszystkim analizę techniczną, która skupia się na analizie wykresów historycznych. Pozwala im to skutecznie wyłapywać i wykorzystywać aktualne trendy rynkowe. W przypadku inwestowania długoterminowego kluczową rolę pełni natomiast analiza fundamentalna, która bazuje na makroekonomii. W efekcie umożliwia ona oszacowanie tego, czy akcje danej spółki są właściwie wycenione. Czym jeszcze różnią się obie strategie? Przede wszystkim specyfiką inwestowania, ponieważ w przypadku spekulacji konieczne jest ciągłe śledzenie notowań giełdowych, co wymaga dużych ilości czasu. W przypadku inwestowania długoterminowego analiza portfela przeprowadzana jest z reguły raz na kilka miesięcy, co jest znacznie mniej obciążające dla inwestora.

Podsumowując należy stwierdzić, że jedną z pierwszych decyzji przy inwestowaniu w akcje jest wybór odpowiedniej strategii. Dokonując go należy opierać się na własnych potrzebach oraz indywidualnych możliwościach, np. czasowych.