Sprawdź swój stan trzeźwości zanim wsiądziesz za kierownicę!

Interwencje Na sygnale Najnowsze Trzcianka Wydarzenia Zdrowie
Burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski wręczył na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie podinsp. Mikołaja Szydzika urządzenie mobilne w postaci alkomatu Drager 9510 IR do pomiaru stanu trzeźwości. W przekazaniu sprzętu uczestniczył również I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie nadkom. Jakub Namerła oraz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Trzciance kom. Bernard Cimcioch.
Sprzęt o wartości 19.757,61 zł został sfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Alkomat to zaawansowane urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Posiada dwa niezależne od siebie systemy pomiarowe – sensor elektromechaniczny oraz czujnik podczerwieni, dzięki czemu pomiar jest precyzyjny.
Każdy mieszkaniec Trzcianki będzie mógł sprawdzić swój stan trzeźwości zanim wsiądzie za kierownicę, co pozwoli na wzrost skuteczności działań profilaktycznych. Alkomat będzie ogólnodostępny na trzcianeckim komisariacie.
Natalia Bakinowska
Urząd Miejski Trzcianki
Referat Promocji, Kultury i Sportu.
ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka