Sto lat śpiewania!

Chodzież Najnowsze Regiony Wydarzenia

Wielki Orzeł Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wręczony przez senatora Adama Szejnfelda, medale za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, wręczone przez radnego Henryka Szopińskiego, liczne nagrody i wyróżnienia, w tym burmistrza Szamocina i starosty chodzieskiego, to wspaniałe momenty jubileuszu 100 lat istnienia Chóru im. I. J. Paderewskiego z Szamocina.

Historia Chóru w Szamocinie, to historia niepodległości Polski, to historia wolności miasta, to też historia szerzenia kultury, sztuki i wspaniałego kunsztu śpiewaczego, ale i podtrzymywania patriotycznych tradycji. Nie dziwi zatem kogo to, wcześniej dla Towarzystwa, a potem dla Chóru, przyjęto na patrona Zespołu, mianowicie Ignacego Jana Paderewskiego. Z tych wielu powodów Chór zasługuje nie tylko na gratulacje, szacunek, podziękowanie, ale i na wspaniały Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczam go zatem Państwu z ogromną satysfakcją – powiedział senator Adam Szejnfeld honorując Chór podczas jego wspaniałego jubileuszu wręczając medal prezesowi Mirosławowi Stróżewskiemu.
Ważnym punktem uroczystości było również wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”, które zbiorowo otrzymał Chór, a indywidualnie pani Lidia Woźniczka. Dekoracji dokonał radny wojewódzki, Henryk Szopiński.
Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się od mszy świętej w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Szamocinie, a potem wspaniałego koncertu Chóru. Po koncercie nastąpił przemarsz przez miasto, w pierwszej kolejności pod obelisk z tablicą pamiątkową poświęconą patronowi Chóru, Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Obelisk, z inicjatywy Jana Kajrysa, został ufundowany przez członków Chóru. Uroczystość jubileuszowa natomiast odbywał się w Sali Concordia.
Poza senatorem Adamem Szejnfeldem jako gościem honorowym Zespołu, udział w uroczystości wzięli m.in. Mirosław Juraszek, starosta chodzieski, Henryk Szopiński, radny Województwa Wielkopolskiego, ks. Krzysztof Madecki, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła oraz licznie zebrani byli i obecni członkowie oraz sympatycy Chóru im. I. J. Paderewskiego z Szamocina.

****
Sto lat temu, 12 października 1923 roku zostało założone w Szamocinie Towarzystwo Śpiewu im. Ignacego Jana Paderewskiego, które działa przy Szamocińskim Ośrodku Kultury do dnia dzisiejszego. Chór w swojej historii miał niezależnie od siebie przerwy w swojej aktywności, m.in. w czasie II wojny światowej, po której wznowił swoją działalność 11 stycznia 1946 r. czy później, w niesprzyjającym inicjatywom społecznym okresie PRL-u. Już jednak w 1992 roku, kiedy burmistrzem Szamocina był obecny senator Adam Szejnfeld, chór odnowił swoją działalność i koncertowanie. Przełomowym dla tego momentem było święto Szamocina, zorganizowane przez burmistrza Adama Szejnfelda pod nazwą „Dni Szamocina”, które odbywa się każdego roku w lipcu od tamtego czasu do dzisiaj. Wśród osiągnieć Chóru są dyplomy, medale, tytuły i znakomite laury zdobywane na konkursach krajowych i zagranicznych. Obecnym prezesem Chóru jest Mirosław Stróżewski, a dyrygentem Tomasz Wyrzykowski.

Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile