Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich dla mieszkańców Północnej Wielkopolski

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Wałcz Wydarzenia Złotów

Stowarzyszenie   Gmin   i   Powiatów   Nadnoteckich   z   sukcesem   zrealizowało   projekt ?Podniesienie   kompetencji   językowych   i   komputerowych   mieszkańców   Północnej Wielkopolski?, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie projektu przeprowadzono szkolenia zakończone certyfikowanymi egzaminami   z   języka   angielskiego,   języka   niemieckiego   oraz   kompleksowej   obsługi komputera.

Łącznie   ze   wszystkich   szkoleń   skorzystało   około   160   osób   z   terenu   Piły, Czarnkowa, Ujścia oraz Trzcianki. Ciekawostką jest to, że ponad połowę stanowiły osoby w wieku powyżej 50 lat. Świadczy to o nieustannej chęci rozwijania się osób w dojrzałym wieku. Koszt realizacji projektu wyniósł około 1 mln zł.

W przeciągu swojej wieloletniej działalności SGiPN zrealizowało projekty i programy o łącznej wartości ponad 84 mln zł. Wśród przeprowadzonych działań, można wymienić te trwałe, m.in.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej   i   budowa   oraz   modernizacja   oczyszczalni   ścieków   w   części   gmin   regionu, utworzenie i wyposażenie punktów obsługi klienta w urzędach miast, gmin i starostwach powiatowych   oraz   wyposażenie   osób   potrzebujących   i   niepełnosprawnych   w   sprzęt komputerowy.

Zrealizowano   również   działania   tzw.   miękkie,   takie   jak:   szkolenia   i współfinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników samorządowych w regionie. Wszystkie   zrealizowane   projekty   i   programy   służą   poprawie   jakości   życia   lokalnej społeczności.

Wykonane działania są zasługą prężnie działających Zarządów  Stowarzyszenia, zarówno byłych, jak i obecnego w składzie: Przewodniczący Zarządu Bolesław Chwarścianek ? Wójt Gminy Czarnków, Sekretarz Zarządu Eugeniusz Kucner ? Burmistrz Gminy i Miasta Szamocin   oraz   Skarbnik   Zarządu   Marek   Madej   ?   Burmistrz   Miasta   i   Gminy   Wysoka.

Jednocześnie   duży   wkład   w   pracę   Stowarzyszenia   na   rzecz   całego   obszaru   Północnej Wielkopolski mają członkowskie gminy oraz powiaty,  które aktywnie tworzą i finansują Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich. Obecnie są zatwierdzone prace związane ze zmianą statutu Stowarzyszenia, z nastawieniem na zwiększenie ilości podmiotów tworzących Stowarzyszenie w całym Północno-Zachodnim Obszarze Funkcjonalnym Wielkopolski.

SGiPN