Strażacy z Margonina mają nowy wóz

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

MARGONIN. Miejscowa remiza ma od niedawna nową elewację, a od 16 maja w murach tegoż obiektu parkuje także nowy wóz ratowniczo – gaśniczy. Jego koszt – to nieco ponad milion złotych. 

Poświęcenie i przekazanie wozu rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości, st. kpt. Macieja Zwierzykowskiego -Andrzejowi Bartkowiakowi, Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz przegląd pododdziałów. Po przywitaniu gości głos zabrał prezes OSP w Margoninie dh Marek Żelek. W swoim przemówieniu m.in. podziękował za możliwość zakupu nowego wozu, który jeszcze bardziej usprawni działania strażaków- ochotników z Margonina.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie samochodu przez ks. Rafała Wnuka, proboszcza parafii pw. św. Wojciecha w Margoninie. Następnie, z rąk bryg. Andrzeja Bartkowiaka i Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Janusza Piechockiego, kluczyki do nowego pojazdu i dokumenty odebrał naczelnik OSP dh Bartosz Burzyński.

W uroczystości prócz mieszkańców miasta wzięli też udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Ryszard Skiba, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Jerzy Staniewski wraz z radnymi oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Artur Binkowski.

Zakup nowego auta był możliwy dzięki wsparciu finansowemu z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (350 tyś. zł) oraz budżetu gminy Margonin (700 tyś. zł). Całkowity koszt zakupu to prawie 1 050 000 zł.

(Red.)

Fot. OSP Margonin