Strażacy z Wałcza ćwiczyli w Niemczech

Wydarzenia

Z Wałcza oddelegowanych na ćwiczenia zostało sześciu strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP oraz jeden pojazd gaśniczy.

Tematem ćwiczeń były działania ratowniczo-gaśnicze w przypadku powstania wielkopowierzchniowego pożaru lasu na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Celem głównym manewrów natomiast było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej do podjęcia działań w ramach współpracy transgranicznej oraz współpracy z modułami pomp wysokiej wydajności Federalnej Służby THW, podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

 KP PSP Wałcz