Stypendia rozdane…

Czarnków Najnowsze Regiony Wydarzenia

W tym roku w murach czarnkowskiego liceum wręczono stypendia starosty oraz gratulacje dla uczniów, którzy otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią w minionym roku szkolnym w danym typie szkoły. Stypendia starosty przyznano natomiast uczniom, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli bardzo dobre wyniki edukacyjne lub osiągnęli sukcesy na niwie naukowej, artystycznej czy sportowej.

Podczas uroczystości 14 uczniów odebrało gratulacje za otrzymane stypendia Prezesa Rady Ministrów, to najzdolniejsza młodzież z naszego powiatu. 147 uczniów otrzymało stypendia starosty czarnkowsko-trzcianeckiego, co jest tendencją wzrostową w porównaniu do roku ubiegłego o 42 uczniów, z czego należy się cieszyć.
Przypomnijmy – stypendia starosty są przyznawane w dwóch kategoriach w czterech obszarach: za wyniki w nauce, za osiągnięcia naukowe i artystyczne lub sportowe.
Stypendia za osiągnięte wyniki przyznano 131 uczniom:
• LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie 63
• LO im. Stanisława Staszica w Trzciance 32
• ZS im. Józefa Nojego w Czarnkowie 18
• Zespołu Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance 4
• Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance 6
• Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim 8
Stypendia za osiągnięcia naukowe:
• LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie 2
• ZS im. Józefa Nojego w Czarnkowie 1
Stypendia za osiągnięcia artystyczne
• LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie 1
Stypendia za osiągnięcia sportowe
• LO im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie 12

Wszystkim wyróżnionym uczniom bardzo serdecznie gratulujemy. Dziękujemy pedagogom za wkład pracy i zaangażowanie w kształtowanie młodego pokolenia Polaków. Życzymy wam dalszych sukcesów w kolejnym roku szkolnym i mamy nadzieję, że z większością z was spotkam się pewnie w kolejnym roku szkolnym.
Serdeczne podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli i młodzieży czarnkowskiego liceum za podjęcie się trudu organizacji uroczystości.

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie