Święto Policji w Złotowie

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. Dzisiaj punktualnie o 10.00 przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Złotowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji, która w tym roku ma wymiar szczególny, ponieważ za kilka dni przypada 101. rocznica powstania Policji Państwowej, a także obchodzona jest 95. rocznica służby kobiet w szeregach formacji. W uroczystości udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Złotowie mł. insp. Robert Chwedczyk, a także Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie nadkom. Marcin Kowalski. Dzisiejsza uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i awansów w stopniach wyróżniającym się policjantkom i policjantom.

Uroczystość rozpoczęła się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Złotowie mł. insp. Robertowi Chwedczykowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystości z okazji Święta Policji.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Złotowie Pan mł. insp. Robert Chwedczyk przywitał zgromadzonych gości.

W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Złotowie mł. Insp. Robert Chwedczyk w swoim wystąpieniu przypomniał genezę powstania Policji na ziemiach polskich. Szef złotowskich policjantów w 95. rocznicę służby kobiet w szeregach Policji, oprócz życzeń, podziękował im za profesjonalizm oraz sumienność w służbie.

Podziękował także wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie w codzienną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Podkreślił również, że nie byłoby takiego zaangażowania, gdyby nie rodzina, która jest najważniejszym wsparciem dla funkcjonariuszy i pracowników.

Na gali odczytany został także list przesłany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąkę skierowany do policjantek, policjantów i pracowników cywilnych, oraz listy gratulacyjne przesłane od władz samorządowych i instytucji.

Głównym punktem uroczystej zbiórki było wręczenie odznaczeń i awansów. W tym roku na wyższe stopnie policyjne awansowano 37 policjantów, w tym 1 otrzymał swój awans przed terminem.

Na zakończenie kapelan złotowskich policjantów ks. Grzegorz Fabiszak w swoim krótkim wystąpieniu skierował do uczestników uroczystości życzenia i kilka słów refleksji…

-Życzę Wam, abyście każdego dnia w służbie i poza nią spotykali się z wyrazami sympatii i uznania, bo jestem przekonany, że na takie uznanie zasługujecie. Zasługujecie poprzez to, że na co dzień pełnicie bardzo ważną, trudną, ale również niebezpieczną służbę. Jestem przekonany, że wśród was są tylko funkcjonariusze, którzy dokładają wszelkich starań, żeby sprostać stawianym oczekiwaniom.

Podkreślił także, że ten trudny czas służby w dobie epidemii koronawirusa przypomniał nam, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, a tym samym jak istotna jest pomoc drugiemu człowiekowi.

 – Za to Wam serdecznie dziękuję.

Wszystkim wyróżnionym i awansowanym policjantom serdecznie gratulujemy.

 Podkom.Maciej Forecki/KPP Złotów