Świętujemy razem – “Wywieś flagę”

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia
31 sierpnia 1980 roku to ważna dla nas wszystkich data – wtedy powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność”. Możemy ten Dzień Solidarności i Wolności uczcić w wyjątkowy sposób – wywieszając flagę “Solidarności” przy domostwie. Dzięki temu przypomnimy naszym rodzinom, sąsiadom, mieszkańcom Wielkopolski o wspólnej historii, z której mamy prawo być dumni.
Dla członków Związku przygotowaliśmy flagi, które można odebrać osobiście w biurach Regionu Wielkopolska NSZZ “Solidarność” w Poznaniu, Lesznie i Pile, ul. 11-go Listopada 40.
W tym roku, jak w ubiegłym, Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ “Solidarność” postanowił przekazać flagi także miastom i gminom z terenu Regionu (tym, które wyraziły taką wolę), aby każdy mieszkaniec mógł spojrzeć na powiewający symbol “Solidarności” na głównych arteriach ulic i budynkach użyteczności publicznej.
Chcemy promować to wydarzenie w mediach społecznościowych. Pokażmy wszystkim jak ważna jest to data w historii naszego kraju, dlatego:
– zrób zdjęcie flagi przy Twoim domostwie i wrzuć na swojego facebooka,
– jeśli Twoje miasto lub gmina wzięła w inicjatywie “Wywieś Flagę” – zrób zdjęcie,
– oznacz ww. zdjęcie hashtagiem #solidarnoscwlkp lub prześlij na adres email: rafal.biernacki@solidarnosc.poznan.pl
Świętujemy razem – “Wywieś flagę” 🙂
Jarosław Lange
Przewodniczacy
Zarzadu Regionu Wielkopolska NSZZ “Solidarność”
Flagi można pobierać:
– w sekretariacie Regionu Wielkopolska NSZZ “Solidarność” przy ul. Metalowej 7 w Poznaniu,
– w Oddziale Piła przy ulicy 11 Listopada 40, tel. 606381983.
EFFATA