Szkoła Ćwiczeń dla nauczycieli w I LO w Pile za 1,3 mln złotych

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W I LO przy W. Pola w Pile powstanie Szkoła Ćwiczeń – profesjonalne centrum szkolenia nauczycieli i studentów kierunków nauczycielskich, w którym będą doskonalić praktyczne metody nauczania. W efekcie uczniowie mają lepiej wykorzystywać wiedzę teoretyczną w praktyce, np. w swoim przyszłym miejscu pracy.   

– To kolejny kolejna inwestycja w I LO w Pile. w szkole z ogromnymi tradycjami, która po latach stagnacji w ostatnich trzech latach nareszcie rozkwita. Przypomnę, że w ubiegłym roku otwarto tu nowocześnie wyposażone Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej dla mieszkańców całego powiatu, a  po długich latach oczekiwań ruszyła w końcu budowa hali sportowej za blisko 15 mln zł, która już 31 października ma być gotowa ? podkreśla Eligiusz Komarowski, starosta pilski.

Szkoła Ćwiczeń to będzie nowoczesny ośrodek edukacji nauczycieli oraz studentów kierunków nauczycielskich, pierwszy tego typu, który powstanie w szkole na terenie powiatu pilskiego. Będzie współpracował z innymi ośrodkami dydaktycznymi m.in. z Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile.

To projekt o wartości 1,3 mln zł. Środki w 100 procentach Powiat Pilski pozyskał z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przedstawiciele władz powiatu: Eligiusz Komarowski, starosta pilski oraz Arkadiusz Kubich już podpisali umowę w MEN na sfinansowanie tego projektu.
– Szkoła Ćwiczeń ma na celu zmienić podejście do dydaktyki, z naciskiem na nauczanie praktyczne i eksperymentalne. Nauczyciele przejdą szkolenia z nowych metod nauczania praktycznego. W efekcie uczniowie mają nauczyć się lepiej wykorzystywać wiedzę nabytą w szkole w swoim przyszłym miejscu pracy. Tego dzisiaj od pracowników oczekują pracodawcy, kreatywności, analitycznego myślenia i wykorzystania wiedzy w praktyce ? tłumaczy starosta Eligiusz Komarowski.

W projekcie weźmie udział łącznie ponad 120 osób, zajęcia obejmują 200 godzin. Co warto podkreślić, nauczyciele będą mogli podnosić kompetencje na miejscu, bez konieczności wyjazdu w delegacje.

Wyposażenie pracowni za 350 tys. zł
Na potrzeby nowej Szkoły Ćwiczeń w I LO zostanie doposażonych 8 pracowni: (do nauki: j. angielskiego, niemieckiego, matematyki, informatyki, biologii, chemii, fizyki, geografii). Trafią do nich nowe komputery z oprogramowaniem, tablety, monitory interaktywne, projektory, kamery, multimedialne atlasy. Całość o łącznej wartości 350 tys. zł.
Jak podkreśla Angelika Zygmunt, dyrektor szkoły – skorzystają na tym również uczniowie I LO.

W projekcie weźmie udział 7 szkół: Zespół Szkół Technicznych w Pile, Zespół Szkół przy Teatralnej, Zespół Szkół Budowalnych, Zespół Szkół Ekonomicznych, SOSW w Pile oraz Szkoły Podstawowe w Kruszewie i w Nowej Wsi Ujskiej.
– Bardzo się cieszę, że dołączą do niego placówki z mojej gminy ? komentuje z kolei Marek Kamiński, członek Zarządu Powiatu w Pile, jednocześnie i radny Rady Powiatu z gminy Ujście.

Wicestarosta Arkadiusz Kubich oraz Przemysław Pochylski, członek Zarządu Powiatu w Pile zaznaczyli wagę inwestycji w oświacie, które poczynił i nadal czyni Powiat Pilski oraz wsparcie rządowe, jakie otrzymujemy na te inwestycje.

SZCZEGÓŁY:  
Projekt pn. ?Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim?
Kwota dofinansowania i wartość projektu: 1 324 965, 14 zł  – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Okres realizacjiod 1 stycznia 2021 do 31 lipca 2022r.
Zajęcia: szkolenia/coaching/warsztaty dla ok 70 nauczycieli i studentów, lekcje pokazowe, konsultacje indywidualne.

Szkoła Ćwiczeń będzie współpracować z placówkami wspierającymi, m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bibliotekami pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli i szkołami wyższymi m.in. PUSS w Pile.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z firmą Euro-Innowacje z Poznania.

ZOBACZ MATERIAŁ FILMOWY 

Powiat Pilski