Szkoła Podstawowa nr 5, czyli gruntowna modernizacja w trzecim wcieleniu

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Najpierw była “dziewiątka”, później gimnazjum nr 4, a dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 5 –  wszystkie te placówki oświatowe miały (a ta ostatnia ma nadal) swoją siedzibę przy ulicy Kujawskiej.  W budynku, który w ostatnich miesiącach przeszedł gruntowną modernizację. Koszt tej inwestycji wyniósł
blisko 1,9 mln złotych.

Ten szkolny obiekt doczekał się pełnej termomodernizacji  dopiero w trzecim wcieleniu.

– Nie tylko wygląd się zmienił, ale zmieniły się warunki związane z kosztami
funkcjonowania tego obiektu. Różnica ta ma sięgać 70% oszczędności.W  tym przypadku, to prawie 200 tys. zł różnicy w kosztach ogrzewania. Dla samorządu, w skali możliwych różnych działań to są olbrzymie pieniądze
i dzięki nim możemy prowadzić projekty dodatkowe jak np. dodatkowe lekcje języka niemieckiego czy Szkolny Ośrodek Siatkarski – mówił podczas konferencji prasowej Prezydent Piły Piotr Głowski.

Oszczędności, o których mówił prezydent Głowski, nie tylko przekładają się na pieniądze, ale również  stanowią  ogromny wkład w budowanie zdrowego, czystego, ekologicznego miasta.

Inwestycje zrealizował  Zakład Ogólnobudowlany ?MARK? Mariusz Kądziołka. W ramach prac wymieniono okna i drzwi nowej hali sportowej na nowe
z wkładem szybowym, ocieplono stropodach szkoły płytami styropianowymi laminowanymi papą, ocieplono ściany zewnętrzne płytami styropianowymi
z wykończeniem lekkim tynkiem strukturalnym, ocieplono dach nowej sali gimnastycznej płytami warstwowymi oraz zamontowano budki dla jerzyków
i nietoperzy. Te wszystkie prace wykonano  w terminie od 23 listopada 2017 r. do 27 sierpnia 2018 r.

Dzięki  termomodernizacji, zgodnie z audytem energetycznym, roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię (poprawa efektywności energetycznej) wyniesie  ponad 70 %. Natomiast roczna oszczędność kosztów energii (centralnego ogrzewania) będzie wynosić ponad 180 tys. złotych.
W wyniku oszczędności energii cieplnej nastąpi znaczna redukcja emisji CO? oraz redukcja emisji pyłu PM 10.

Projekt jest współfinansowany przez program JESSICA 2 realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

(WM)
 Źródło:UM Piła