Szpital Wojskowy w Wałczu z własnym gruntem

Inwestycje Najnowsze Wałcz Zdrowie

107. Szpital Wojskowy w Wałczu będzie mógł prowadzić działalność na własnym gruncie. Wiceminister rozwoju i technologii Mariusz Golecki, w imieniu Skarbu Państwa, podpisał umowę na mocy której Szpital uzyskał prawo własności gruntu.

– Dzięki przekazaniu przez Skarb Państwa prawa do nieruchomości Szpital będzie mógł prowadzić działania inwestycyjne tworzące warunki do świadczenia najwyższej jakości opieki medycznej dla mieszkańców Wałcza i okolic – zaznacza Mariusz Jerzy Golecki, wiceminister rozwoju i technologii. Kierownictwu MRiT zależy, by takie  podmioty jak Szpital w Wałczu miały uregulowany status prawny nieruchomości, na których prowadzą tak istotną dla społeczeństwa działalność.  Dlatego tak znaczną wagę przywiązujemy do sprawnej realizacji tego procesu i prowadzimy intensywne prace nad doposażaniem kolejnych podmiotów leczniczych, które dzięki temu zwiększą swój potencjał inwestycyjny – dodaje.

W poprzednim stanie prawnym polskie szpitale wojskowe i przychodnie nie posiadały osobowości prawnej i korzystały z nieruchomości m. in. na podstawie umów użyczenia. Uzyskanie trwałego tytułu prawnego umożliwi im dokonywanie nakładów na  remonty i modernizacje budynków i innych obiektów oraz pozyskiwanie na te cele finansowania zewnętrznego, co z kolei istotnie zwiększy jakość i dostępność usług medycznych.

Szpital Wojskowy w Wałczu wraz z Przychodnią wraz z towarzyszącą infrastrukturą jest pierwszym z zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, który otrzymał w 2022 roku tytuł prawny do nieruchomości wykorzystywanej dla potrzeb prowadzonej działalności leczniczej.

  • źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • fot: https://www.facebook.com/107-Szpital-Wojskowy-z-Przychodnia