Tadeusz Wenio nowym przewodniczącym

Najnowsze Polityka Wydarzenia

WAŁCZ. Podczas dokończonych obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu wybrano nowego przewodniczącego tego gremium. Został nim kandydat ORS–u Tadeusz Wenio.

Radni spotkali się 14 grudnia w sali sesyjnej starostwa z zachowaniem reżimu sanitarnego. W obradach wzięli udział wszyscy radni. Jedynym punktem nad jakim się pochylono był wybór przewodniczącego rady. Ponieważ wybór przewodniczącego RP odbywał się w głosowaniu tajnym wybrano trzyosobową komisję skrutacyjną. Starosta B. Wankiewicz zgłosił Tadeusza Wenio jako kandydata na przewodniczącego RP, a R. Wiśniewski Cezarego Skrzypczaka. Kiedy jednak ten pierwszy wyraził zgodę na kandydowanie, ten drugi się na to nie zdecydował.

Później długo dywagowano, czy kandydat powinien najpierw zrezygnować z funkcji wiceprzewodniczącego – którą dotychczas pełnił – czy też powinien zrobić to po wyborze. Wreszcie zarządzono głosowanie. Za wyborem Tadeusza Wenio na przewodniczącego Rady Powiatu zagłosowało 14 radnych, przeciw było 2, jeden głos był nieważny.

Nowy przewodniczący złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady i podziękował za wybór. Ponadto zadeklarował pełną współpracę ze wszystkimi radnymi.

Kolejna sesja Rady Powiatu odbędzie się w czwartek 16 grudnia, a głównym tematem jaki zajmą się radni będzie uchwalenie budżetu powiatu na przyszły rok.

Tekst: (extrawalcz.pl)

Fot. Archiwum Extra Wałcz. Na zdjęciu T. Wenio (z prawej).