Program Rodzina 500 Plus

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie informuje, że 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981) zwanej dalej ,,ustawą”, zgodnie z którą: • od 1 stycznia 2022 r. dodatek […]

Czytaj dalej