Zarząd OSP z absolutorium

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościerzynie Wielkim (gm. Wyrzysk) odbyła coroczne zebranie sprawozdawcze.  W trakcie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności statutowej, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd po przedstawieniu sprawozdań otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok 2021. Jednogłośnie przegłosowane zostały również plany działalności i finansowy na rok 2022. – Gratuluję Zarządowi otrzymania absolutorium i życzę […]

Czytaj dalej