Zarząd OSP z absolutorium

Najnowsze Wydarzenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościerzynie Wielkim (gm. Wyrzysk) odbyła coroczne zebranie sprawozdawcze. 

W trakcie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności statutowej, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd po przedstawieniu sprawozdań otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok 2021. Jednogłośnie przegłosowane zostały również plany działalności i finansowy na rok 2022.

– Gratuluję Zarządowi otrzymania absolutorium i życzę spełnienia planów i zamierzeń na ok 2022 – mówi burmistrz Bogusława Jagodzińska.

  • źródło: Bogusława Jagodzińska – Facebook