Zarząd OSP z absolutorium

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościerzynie Wielkim (gm. Wyrzysk) odbyła coroczne zebranie sprawozdawcze.  W trakcie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności statutowej, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarząd po przedstawieniu sprawozdań otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok 2021. Jednogłośnie przegłosowane zostały również plany działalności i finansowy na rok 2022. – Gratuluję Zarządowi otrzymania absolutorium i życzę […]

Czytaj dalej

Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrzysku

WYRZYSK. Oprócz licznych podsumowań ubiegłorocznej działalności członkowie jednostki mówili o planach na przyszłość. Nie zabrakło podziękowań i wyróżnień. Udzielenia absolutorium zarządowi OSP w Wyrzysku pogratulowała burmistrz Bogusława Jagodzińska, jednocześnie członkom jednostki podziękowała za wzorową działalność na rzecz mieszkańców: – Jestem pełna uznania za wasze poświęcenie, i za to, że zawsze mogę na was liczyć. Życzę […]

Czytaj dalej