Stowarzyszenie EFFATA złożyło skargę na Prezydenta Miasta

22 lutego podczas Sesji Rady Miasta Piły zostanie rozpatrzona skarga (petycja) na Prezydenta Miasta, Piotra Głowskiego, złożona przez pilskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA.  Skarżący – czyli Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile – złożył skargę (petycję) na włodarza miasta Piły za brak nadzoru właścicielskiego nad spółką Gminy Piła Centrum Rekreacji AQUA PIL sp. z o.o. […]

Czytaj dalej