Stowarzyszenie EFFATA złożyło skargę na Prezydenta Miasta

Najnowsze Piła Wydarzenia

22 lutego podczas Sesji Rady Miasta Piły zostanie rozpatrzona skarga (petycja) na Prezydenta Miasta, Piotra Głowskiego, złożona przez pilskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA. 

Skarżący – czyli Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile – złożył skargę (petycję) na włodarza miasta Piły za brak nadzoru właścicielskiego nad spółką Gminy Piła Centrum Rekreacji AQUA PIL sp. z o.o. W uzasadnieniu czytamy: “Prezes Zarządu Centrum Rekreacji AQUA PIL sp. z o.o. Krzysztof  Kijak podjął decyzję o zaprzestaniu działalności przez Centrum Strzelectwa Sportowego TARCZA w Pile z dniem 1 grudnia 2018 roku bez stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki”.

Artur Łazowy, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile: Dlaczego ta sprawa jest ważna? Jeśli władze Miasta Piły nie chcą prowadzić placówki, to Ośrodek powinien zostać przekazany organizacji pozarządowej lub jednostce samorządowej (nie musimy zawsze myśleć kategoriami biznesu! nie musimy na wszystkim zarabiać!). Strzelnice zamknięte przez Prezydenta Piły Piotra Głowskiego, miały być sprzedane za 14 milionów złotych (chyba kosmitom?!). Niestety nikt nie kupił, bo w regionie – jak widać – brakuje kosmitów. Pojawia się pytanie – czy ten, co chciał sprzedać, miał do tego prawa? Chyba nie, dlatego o teren upomniało się wojsko, chociaż mówiono, że deweloperzy już liczą metry.

  • źródło: Artur Łazowy – prezes, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA
  • grafika źródło Artur Łazowy – Facebook