Zatwierdzili nowe stawki dla strażaków. Wzrosły diety sołtysów…

W porządku obrad trzcianeckiej Rady Miejskiej zaplanowano procedowanie szesnastu projektów uchwał. Jednak jedna uchwała dotycząca – ustanowienia pomników przyrody – została przesunięta na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 17 lutego, w punkcie dotyczącym Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.  Na 45. sesji radni pochylili się m.in. nad zmianami do budżetu na 2022 rok, wystąpieniami pokontrolnymi z przeprowadzonej przez […]

Czytaj dalej