Zatwierdzili nowe stawki dla strażaków. Wzrosły diety sołtysów…

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

W porządku obrad trzcianeckiej Rady Miejskiej zaplanowano procedowanie szesnastu projektów uchwał. Jednak jedna uchwała dotycząca – ustanowienia pomników przyrody – została przesunięta na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 17 lutego, w punkcie dotyczącym Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. 

Na 45. sesji radni pochylili się m.in. nad zmianami do budżetu na 2022 rok, wystąpieniami pokontrolnymi z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2025, wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP oraz zwiększenie diet sołtysom z tytułu pełnienia funkcji publicznych i kosztów podróży służbowej.

Radni zatwierdzili stawki dla strażaków na poziomie 25 zł za godzinę w działaniach ratowniczych i 8 zł za godzinę w szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniach. Diety sołtysów również wzrosły z 589 zł na około 766 zł.

Radni wyrazili także zgodę na podjęcie przez gminę Trzcianka współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły i zawarcie umowy partnerskiej oraz do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

  • MiG Trzcianka