Nowy wymiar współpracy Uczelni z SIGNIFY

Patronat nad wszystkimi kierunkami inżynierskimi, współpraca dydaktyczna oraz badawczo-rozwojowa, wymiana wiedzy i zasobów, wspólne inwestycje w infrastrukturę badawczą, programy mentoringowe, wspólne publikacje i prezentacje, programy wymiany pracowniczej, patronat nad konkursami – to tylko wybrane płaszczyzny rozszerzonej współpracy pomiędzy firmą SIGNIFY, a Akademią Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile. Uczelnia podpisała umowę z Signify, która […]

Czytaj dalej