Nowy wymiar współpracy Uczelni z SIGNIFY

Edukacja Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Patronat nad wszystkimi kierunkami inżynierskimi, współpraca dydaktyczna oraz badawczo-rozwojowa, wymiana wiedzy i zasobów, wspólne inwestycje w infrastrukturę badawczą, programy mentoringowe, wspólne publikacje i prezentacje, programy wymiany pracowniczej, patronat nad konkursami – to tylko wybrane płaszczyzny rozszerzonej współpracy pomiędzy firmą SIGNIFY, a Akademią Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile.

Uczelnia podpisała umowę z Signify, która daje jeszcze większe możliwości wspólnych działań, wspierających m.in. kształcenie specjalistów z zakresu: budownictwa, elektrotechniki, inżynierii mechanicznej oraz transportu. Jak podkreślili zarówno Rektor Uczelni dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS oraz Wiceprezes Zarządu Signify Nikodem Maciejewski – Rozszerzając naszą wzajemną współpracę, dbamy o najwyższą jakość kształcenia, transfer wiedzy między ośrodkami akademickimi a przemysłem 4.0, zrównoważony rozwój oraz wzrost innowacyjności w regionie północnej Wielkopolski.

Jest to doskonała wiadomość zarówno dla studentów – którzy od wielu lat korzystają z modelu studiów dualnych, jak i kadry Uczelni. To najlepszy przykład łączenia akademickiej wiedzy teoretycznej z doświadczeniem praktycznym oraz wzorcowy model współdziałania środowiska akademickiego z biznesem.

W podpisaniu umowy oraz rozmowach o wspólnych działaniach, udział wzięli – ze strony ANS w Pile: Rektor dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS; Prorektor ds. jakości kształcenia i studentów dr Paweł Dahlke, prof. ANS; Kanclerz mgr Sylwester Sieradzki; Kierownik Katedry Inżynierii Mechanicznej dr Marta Chudzicka-Adamczak; Kierownik Katedry Transportu dr inż. Piotr Gorzelańczyk, prof. ANS; Kierownik Katedry Elektrotechniki mgr inż. Paweł Szubert.
Ze strony Signify: Nikodem Maciejewski – Wiceprezes Zarządu Signify Poland Sp. z o.o.; Ewa Czaińska – HR Business Partner Signify Piła; Tomasz Herbich – Industrial Engineering Manager; Andrzej Sroczyński – Process Engineering Manager; Oliwia Ciula – opiekun relacji z Uczelniami Wyższymi ze strony Signify Piła; Michał Bartosik – Dyrektor Zakładu Lamp Konwencjonalnych; Marcin Andrzejewski – Dyrektor Zakładu Lamp Profesjonalnych; Tomasz Woźniak – Dyrektor Zakładów Lamp Konsumenckich oraz OEM.

Fot. Signify