Zwolnienia grupowe w Signify!

Zawiadomienie o zwolnieniach grupowych w Signify wpłynęło do urzędu pracy w Pile 31 marca i obejmie aż 370 osób ( co stanowi 12% obecnej załogi ) do  zwolnienia w okresie od kwietnia do końca września. Urząd pracy wystąpi też do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o dodatkowe środki na aktywizację zawodową zwalnianych pracowników.  Na terenie […]

Czytaj dalej