Zwolnienia grupowe w Signify!

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Zawiadomienie o zwolnieniach grupowych w Signify wpłynęło do urzędu pracy w Pile 31 marca i obejmie aż 370 osób ( co stanowi 12% obecnej załogi ) do  zwolnienia w okresie od kwietnia do końca września.

Urząd pracy wystąpi też do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o dodatkowe środki na aktywizację zawodową zwalnianych pracowników.  Na terenie Signify będzie punkt konsultacyjno – informacyjny, będę odbywały się spotkania z pracownikami, którzy będą mogli skorzystać z aktywizacji zawodowej oraz rejestracji w urzędzie pracy.

Największą grupę stanowią pracownicy produkcji, ale zwolnienia obejmą też kierowników średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Zmiany będą dotyczyły pracowników produkcyjnych jak i umysłowych, głównie w zakładzie produkującym źródła oświetlenia tradycyjnego. Signify kontynuuje proces zmian technologicznych, dostosowanych do zapotrzebowania rynkowego imających na celu przejście z produktów konwencjonalnych na energooszczędne produkty i systemy oświetleniowe LED oraz usługi. Elementem tej zmiany jest transformacja naszych zakładów produkcyjnych tak, by odpowiadały dzisiejszym i przyszłym potrzebom rynkowym.

Obecnie trwają negocjacje ze związkami zawodowymi. Wszystkim pracownikom objętym zmianom Signify zaproponuje rozwiązanie stosunku pracy w trybie porozumienia stron oraz pakiety odprawowe oraz profesjonalne wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy realizowanej na zlecenie firmy Signify przez firmę zewnętrzną.

–  Jeżeli ktoś z Państwa może pomóc w tej sprawie, wie np. o wolnych miejscach pracy czy nawet sam szuka nowych pracowników niech po prostu odezwie się do mnie np. na email: starosta@powiat.pila.pl – oznajmił na swym portalu fb starosta pilski Eligiusz Komarowski. – Ta sytuacja jest bowiem oprócz osobistej tragedii pracowników, także trudną dla całego naszego subregionu, firmy Sygnify i pozostałych.

Fot. Robert Judycki