Są fundusze na wyposażenie świetlicy

SZYDŁOWO. Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotację celową w wysokości 39 970 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej”. W ramach dotacji zostaną zakupione klocki systemu LEGO Education jako wyposażenie […]

Czytaj dalej