Są fundusze na wyposażenie świetlicy

Edukacja Najnowsze Wydarzenia

SZYDŁOWO. Urząd Gminy wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej otrzymał z budżetu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dotację celową w wysokości 39 970 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. „Wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej”.

W ramach dotacji zostaną zakupione klocki systemu LEGO Education jako wyposażenie do świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Starej Łubiance. Zakup systemu LEGO Education pozwoli na prowadzenie zajęć o charakterze innowacyjnym.

– Wspierając proces edukacyjny, dzieci będą mogły rozwijać szereg kompetencji, między innymi matematycznych i przyrodniczych. Ponadto będą miały możliwość rozwoju kreatywności, myślenia przestrzennego, współpracy i współdziałania oraz komunikacji w grupie – mówi Tobiasz Wiesiołek, wójt Szydłowa.

Łącznie zakupionych zostanie 26 zestawów konstrukcyjnych klocków, z których w tym samym czasie będzie mogło korzystać 26 dzieci pracujących w parach.

Zadanie realizowane jest w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 – 2022. Zakup inwestycyjny wpisuje się w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

  • Źródło: Urząd Gminy w Szydłowie