Teatr lalkowy w świetlicach wiejskich

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Projekt pn. „Teatr lalkowy w świetlicach wiejskich”  jest realizowany w 4 świetlicach w gminie Szydłowo. Program ma na celu propagowanie teatru edukacyjnego i docieranie do wielopokoleniowej widowni. Umożliwia kontakt z teatrem na wysokim poziomie realizacyjnym i wykonawczym, z dala od dużych aglomeracji miejskich.

Teatr Stacja Szamocin nawiązuje do tradycji lalkowych wędrownych trup teatralnych, które docierały do każdego miejsca, grały w zastanych warunkach, dla wielorakiej publiczności. Proponujemy w projekcie spektakle z kameralną formą, przyjazne i bliskie tematy, uważne traktowanie widza. Widzowie z małych miejscowości, nie mają możliwości oglądania artystycznego teatru i bardzo rzadko stykają się z formą teatru lalek. Najczęściej brak czasu opiekunów, jak również pieniędzy, sprawia, że młodzież i dzieci są skazani na oglądanie produkcji chałturniczych grup, których występy nastawione są tylko na zysk.

Proponowane inscenizacje stwarzają magiczną atmosferę do spotkania, by porozmawiać na tematy ważne i bliskie sercu. Nasza propozycja programowa nie jest skierowana do masowego odbiorcy. To jest realizacja idei SPOTKANIA. Duże i bogate doświadczenia szamocińskich animatorów, pozwalają na kontynuację sprawdzonych, “modelowych” programów, jak i na tworzenie oryginalnych i pożytecznych nowych projektów. Przykładem jest edukacja kulturalna, realizowana od wielu lat poprzez formę teatru lalek i ideę docierania do miejsc, w których nie bywa teatr artystyczny.

Grupę docelową stanowią wszyscy zainteresowani „spotkaniem” z teatrem: dzieci i młodzież, osoby dorosłe, emeryci i osoby niepełnosprawne, pedagodzy, lokalni liderzy. Miejscem realizacji zadania są świetlice wiejskie w Skrzatuszu, Tarnowie, Pokrzywnicy, Kotuniu.

Udział wielopokoleniowej publiczności pozwoli na integrację uczestników ze różnicowanych środowisk i w różnym wieku. Realizatorzy projektu zainspirują artystycznie dzieci i młodzież do tworzenia własnych spektakli i do działań twórczych na rzecz rówieśników. Bywalcami świetlic są często seniorzy, którzy lubią oglądać „bajkowe” przedstawienia. Wracają do wspomnień z dzieciństwa i młodości. Na nowo przeżywają przeszłość i utracony czas. Młodych ludzi namówimy do tworzenia rysunków i prac plastycznych po obejrzanym przedstawieniu i wyeksponowania przy okazji kolejnego spotkania. W świetlicy przy Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbędzie się finalna wystawa, na której znajdą się prace plastyczne oraz dokumentacja fotograficzna ze spotkań. Stacja Szamocin zaproponuje inicjatywy, które sprawdziły się w małych miejscowościach wiejskich i wyłoniły nowych liderów, tworzących własne, nowatorskie programy i zachęcą dorosłych oraz seniorów do działań kulturotwórczych na rzecz własnej społeczności. Dzięki projektowi nastąpi zlikwidowanie bariery infrastrukturalnej i finansowej w dostępie do działań kulturalnych poprzez bezpłatny udział mieszkańców w proponowanych spotkaniach. Pokazy odbędą się blisko miejsca zamieszkania, co pozwoli na włączanie nowych grup społecznych w życie kulturalne wsi. Działania naszej organizacji poszerzą zakres działalności placówek i pozwolą na obejrzenie spektakli o ciekawej, oryginalnej treści oraz w odmiennej formie. Świetlice w gminie Szydłowo są dostosowane do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami.

W terminie 18 i 19 maja został zagrany pierwszy z trzech proponowanych spektakli “Braciszek i siostrzyczka” wg baśni braci Grimm, z użyciem lalek i form, inspirowanych zabawkami dziecięcym. Spektaklom towarzyszyły warsztaty: animacja  lalkami i przedmiotami. Proste zadania i aktorskie. Nauka piosenki. Prezentacja instrumentów.

Kolejne spektakle zostaną zagrane w czerwcu i lipcu. W czerwcu w świetlicach wiejskich będziemy mogli zobaczyć spektakl „Magiczne abecadło”, a w lipcu „Perły Pieśni”. Terminy spektakli będą dostępne na stronie oraz profilu na Facebooku Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.

Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie