Termomodernizacja Gminnego Przedszkola Nr 4 w Trzciance

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. Projekt modernizacji obiektu obejmuje między innymi: roboty budowlane, roboty rozbiórkowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek, prace wykończeniowe wewnętrzne, termomodernizację ścian, termomodernizację dachu, ocieplenie stropu piwnic, instalację wodociągową oraz instalację kanalizacji sanitarnej, montaż centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną.

Część z tych prac została już wykonana i zajęcia w Przedszkolu odbywają się w normalnym trybie.

Planowany termin realizacji całkowitej inwestycji to luty 2024 roku. Firmą odpowiedzialną za realizację jest Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowego Sławomir Lisiewicz ze Stróżewa.

Całkowita wartość zadania wyniesie 2 635 890,00 zł brutto.

Przedmiot umowy dofinansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Udzielona promesa wynosi 9 990 000,00 zł (kwota ta przeznaczona jest również na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3).

Trzcianka.pl