Terytorialsi odnaleźli zaginioną kobietę

Najnowsze Regiony Wydarzenia

Wczoraj w godzinach wieczornych zaginęła starsza kobieta. Około godz.15 wyszła na grzyby ze swojego domu pod Koninem i nie było z nią kontaktu. 73-latka nie wróciła także na noc. W jej poszukiwania włączyli się żołnierze z  12. Wielkopolskiej Brygady WOT, którzy odnaleźli zaginioną.

Mimo, że wczoraj obchodzone było święto Wojsk Obrony Terytorialnej, to nie wszyscy  żołnierze OT świętowali. W godzinach wieczornych na wniosek Komendanta Policji w Koninie Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wydał zgodę na powołanie w trybie natychmiastowym grupy żołnierzy 12 WBOT. Przed północą przyłączyliśmy się do poszukiwań. O godzinie 9.50 zaginiona kobieta została odnaleziona przez żołnierzy WOT.

Tym razem w trakcie poszukiwań użyto aplikację stworzoną przez stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy (SiR) z Ostrowa Wielkopolskiego. Nawiązana blisko rok temu współpraca pomiędzy Terytorialsami i SIR zaowocowała szczęśliwym zakończeniem historii pani Krystyny z okolic Konina.

Dziękujemy Policjantom, Strażakom oraz Stowarzyszeniu Szukamy i Ratujemy i mieszkańcom. Wspieranie Was jest naszym przywilejem.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej już dziesięć razy w tym roku byli angażowani w poszukiwania zaginionych osób. W sumie od początku istnienia tej formacji uczestniczyli w 13 akcjach poszukiwawczych. Poprzednie tego typu działania były prowadzone na terenach: Lubelszczyzny, Mazowsza, Podkarpacia, Podlasia, ziemi świętokrzyskiej oraz Warmii i Mazur.

Użycie wojska do tego typu działań może odbywać się na wniosek Policji na mocy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policji. Może także odbywać się na wniosek wojewody na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Każdorazowe użycie wojska musi być poprzedzone decyzją ministra obrony narodowej. Takie działania są praktycznym wymiarem misji Wojsk Obrony Terytorialnej, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności.

W WOT prowadzony jest także pilotażowy program stworzenia wyspecjalizowanych grup poszukiwawczo-ratowniczych, a jest to program K9, dotyczący działań z udziałem psów poszukiwawczych.

 

 Ppłk Marek Pietrzak – Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej

Kpt. Marcin MISIAK  – 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej