To oni zasiądą w radach osiedli Podlasie i Staszyce

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Urząd MIasta w Pile publikuje wyniki wyborów do Rad Osiedli Podlasie oraz Staszyce.

1. Wyniki wyborów do Rady Osiedla Podlasie

2. Wyniki wyborów do Rady Osiedla Staszyce

Dodatkowo Prezydent Miasta Piły zwołuję pierwsze posiedzenia Rad Osiedla:

1. Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Podlasie odbędzie się 15 września 2021 r. (środa) o godz. 16:00 w lokalu organów osiedla Podlasie, znajdującym się w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusz Korczaka w Pile, przy ulicy Lelewela 140.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Staszyce odbędzie się 16 września 2021 r. (czwartek) o godz 16:00 w lokalu organów osiedla Staszyce, znajdującym się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, przy ul. Brzozowej 4. 

(pila.pl)