Trzcianecka biblioteka najlepsza w Wielkopolsce!

Kultura Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance z tytułem najlepszej biblioteki w województwie wielkopolskim ? w Rankingu Bibliotek 2018, organizowanym przez dziennik ?Rzeczpospolita? i Instytut Książki.

Rozdanie nagród miało miejsce 28 listopada, na gali w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Przedstawiciele samorządów i bibliotek z pierwszej dziesiątki oraz liderzy każdego z województw odebrali pamiątkowe dyplomy.

W imieniu BPiCK w Trzciance oraz Gminy Trzcianki, nagrodę odbierali burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski oraz dyrektor Włodzimierz Ignasiński.

Zwycięskie biblioteki zostały wyłonione z ponad 2300 ankiet wysłanych do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast, z czego uzyskano ponad 750 odpowiedzi. W 26 pytaniach oceniano między innymi powierzchnię biblioteki i filii (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców), średnie zatrudnienie w placówce, czas pracy, wielkość księgozbioru (nabytego na przestrzeni 10 lat). Dodatkowe punkty można było otrzymać za dostępne dla czytelników tytuły prasowe, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty przyznano za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne i literackie. Przy werdykcie wzięto pod uwagę również dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny.

BPiCK w Trzciance uplasowała się na 1 miejscu w województwie wielkopolskim oraz na 21 w skali całego kraju. To bez wątpienia niebywały sukces wszystkich pracowników placówki, jak i czytelników, którzy obdarzyli trzcianecką czytelnię zaufaniem i docenili ją w ankietach.

Gratulujemy!

 trzcianka.pl