Ujska wieża widokowa będzie zmodernizowana

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia
UJŚCIE. Wieża widokowa na Osiedlu Górnym w Ujściu zostanie odnowiona. Gmina otrzymała na ten cel 67 173,00 złotych dofinansowania.
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Krzysztof Grabowski ? Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, reprezentujący Zarząd Województwa, podpisał z Gminą Ujście reprezentowaną przez Burmistrza Ujścia Romana Wroteckiego i Skarbnik Gminy Dorotę Schwochert, umowę na dofinansowanie zadania
realizowanego przez Gminę a dotyczącą ?Modernizacji wieży widokowej w Ujściu?.
Gmina na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy otrzymała dofinansowanie w wysokości 67 173,00 złotych w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER? objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 (acz)/ UDK Ujście