Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w dobie pandemii

Chodzież Czarnków Najnowsze Piła Trzcianka Wałcz Wydarzenia Zdrowie Złotów

Epidemia koronawirusa, która dotyka każdego z obywateli, nie omija także osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów. Specjalnie dla nich w ramach tarczy antykryzysowej został przygotowany pakiet udogodnień. A w nim m. in. rozszerzone zasiłki opiekuńcze, środki finansowe i nowe programy.

Udogodnienia na co dzień

Do podstawowych narzędzi, dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami zaliczyć należy dodatkowe zasiłki. Pierwszy z nich to zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18. roku życia. Przysługuje on ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad niepełnoletnim dzieckiem. Dotyczy to sytuacji, kiedy zamknięta jest placówka, do której uczęszcza dziecko, czyli żłobek, przedszkole lub szkoła. Drugi rodzaj wsparcia skierowany jest do opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych w przypadku kiedy doszło do zawieszenia działalności ośrodków rewalidacyjno ? wychowawczych, ośrodków wsparcia czy placówek dziennego pobytu, której osoba była uczestnikiem. Warty zaznaczenia jest fakt, że zmianie nie uległy zasiłki integracyjne, który wypłacane są uczestnikom zajęć w Centrach oraz Klubach Integracji Społecznej.

Istotną kwestią dla osób niepełnosprawnych jest orzecznictwo. W tym obszarze zostało wprowadzonych kilka ułatwień: możliwość orzekania o niepełnosprawności bez przeprowadzania bezpośredniego badania oraz czasowe przedłużanie ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, uprawnień i wypłat świadczeń (dotyczy większości orzeczeń wydawanych na czas określony). Wydłużeniu uległy również terminy ważności takich dokumentów jak: książki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej oraz legitymacji emeryta-rencisty, legitymacje osób niepełnosprawnych czy karty parkingowe.

Dodatkowe programy i środki finansowe

Dzięki wprowadzonemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nowemu programowi ?Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi? o wsparcie finansowe ubiegają się osoby, które korzystały z zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych w placówkach, których działalność w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem została zawieszona. Wsparcie finansowe wynosi 500 zł miesięcznie.

Drugą nowością jest wideoinfolinia wprowadzona przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Polski Związek Głuchych. Narzędzie powstało w ramach programu Dostępność Plus. Jest dedykowane dla osób głuchych potrzebujących informacji w związku z epidemią COVID-19. Korzystać z niej można za pośrednictwem popularnych komunikatorów internetowych oraz przez aplikację tłumacz on-line języka migowego. Narzędzie działa w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu.

Placówki również dofinansowane

Ze środków PFRON dofinansowywane jest również uczestnictwo w takich placówkach jak Warsztaty Terapii Zajęciowej. Pomimo zawieszenia działalności ośrodka dzięki zapisom w tarczy antykryzysowej dofinansowanie nadal jest realizowane. Swoją działalność zawiesiły również Środowiskowe Domy Samopomocy, Kluby Samopomocy, Centa Integracji Społecznej oraz Kluby Integracji Społecznej. Na ten czas utrzymane zostały przeznaczone dla nich dotacje. Natomiast Zakłady Aktywności Zawodowej otrzymują rekompensatę wypłacanego wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.

Zwiększenie kwoty bazowej oraz dodatku do niej na osoby o szczególnych schorzeniach ? zmiana na plus nie tylko na czas epidemii

Bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia osób niepełnosprawnych ale również zatrudniających je pracodawców jest zwiększenie kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Pozwoliła na to ostatnia zmiana do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w nowej tarczy antykryzysowej.

 Źródło: gov.pl