Ulica Przemysłowa: kolejny odcinek ścieżki rowerowej

Inwestycje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Jeszcze w tym roku o kolejny odcinek, powinna wydłużyć się ścieżka rowerowa przy ulicy Przemysłowej. Szacowany koszt inwestycji to ponad półtora miliona złotych, a pozyskane przez gminę dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej to około milion trzysta tysięcy złotych.

– Gmina Piła przygotowała bardzo dobry wniosek i bardzo się cieszę, że pieniądze zostaną wykorzystane do tworzenia infrastruktury służącej mieszkańcom Piły i północnej Wielkopolski. Prócz oczywistych korzyści dla środowiska, ścieżki pozwalają mieszkańcom poruszać się z miejsca na miejsce oraz poznawać siebie wzajemnie i podziwiać przyrodnicze walory naszego regionu ? powiedział członek zarządu województwa wielkopolskiego Jacek Bogusławski, uzasadniając przyznanie Pile dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

– Przedsięwzięcie obejmuje budowę ciągu rowerowego na odcinku o długości 865 metrów, od zakończonej budowy ciągu pieszo-rowerowego w okolicy bramy cmentarza komunalnego aż do skrzyżowania z ul. Motylewską. Ścieżka będzie miała nawierzchnię asfaltową szerokości 2, 5 metra i zostanie oświetlona energooszczędnymi lampami ledowymi. Inwestycja jest kolejnym etapem budowy ciągu pieszo -rowerowego z ulicy Przemysłowej w kierunku Motylewa – poinformowała Jolanta Sobieszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Piły.

Prezydent Piły Piotr Głowski podkreślił, że rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, jest jednym z głównych priorytetów w planowaniu rozwoju miasta.

 Zmiany klimatu i związana z tym konieczność redukcji emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, to jedno z największych wyzwań, z jakimi musimy się mierzyć. Dlatego chcemy, żeby rower był w pierwszej kolejności traktowany w Pile jako środek transportu do pracy i szkoły, a w drugiej jako narzędzie do rekreacji i uprawiania sportu -zadeklarował P. Głowski i dodał: – Zarząd Dróg i Zieleni na podstawie inwentaryzacji, jaką przeprowadziliśmy, pracuje w tej chwili nad przygotowaniem planu uzupełnienia brakujących odcinków ścieżek rowerowych oraz nad tymi fragmentami, które są w złym stanie technicznym. Tak byśmy mogli wpisać nasze projekty do nowego programu regionalnego i nadal korzystać z dofinansowania środkami Unii Europejskiej.

Projekt ?Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI? realizowany jest w ramach: ?Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020?.

(pila.pl)