Umowa na rozbudowę drogi oraz budowę kanalizację deszczowej na os. Poniatowskiego podpisana

Najnowsze Regiony Trzcianka Wydarzenia

Dnia 15 grudnia 2023 r., w trzcianeckim magistracie została zawarta umowa na rozbudowę drogi oraz budowę kanalizacji deszczowej na os. Poniatowskiego w Trzciance.

 

Swoje podpisy na umowie złożyli: Krzysztof W. Jaworski – Burmistrz Trzcianki wraz ze Skarbnikiem Gminy – Joanną Zieńko oraz przedstawiciel Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czarnkowie z siedzibą w Śmieszkowie – Pan Krzysztof Marcinkowski

W ramach zadania zostanie wykonana:

  • droga o długości 669,56 m z betonu asfaltowego,
  • droga rowerowa o długości ok. 644 m z betonu asfaltowego,
  • chodnik o długości ok. 614 m z szarej kostki betonowej,
  • zjazdy do posesji z czerwonej kostki betonowej,
  • droga pieszo – rowerowa z grafitowej kostki betonowej,
  • kanał technologiczny o długości 691 m,
  • przepust drogowy o długości 12,93 m z rury HDPE o średnicy 800 mm,
  • sieć kanalizacji deszczowej o długości 1 709 m.

 

Całkowita wartość zadania to: 5 390 359,68 zł z czego inwestycja dofinansowana jest w kwocie 2 219 012,97 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.