Umowa z pilskim Szpitalem podpisana

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia Zdrowie

Od wielu lat, Uczelnia współpracuje z placówkami medycznymi, w których swoje umiejętności doskonalą studenci kierunków medycznych – fizjoterapii, pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.

Do takich placówek należy również Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile, z którym właśnie podpisano umowę o współpracy, dotyczącą m.in.:

  • prowadzenia zajęć praktycznych dla studentów z wykorzystaniem zasobów Szpitala
  • organizacji praktyk zawodowych
  • organizacji staży studenckich
  • udziału przedstawicieli Szpitala w zajęciach dydaktycznych
  • wsparcia studentów w realizacji prac dyplomowych

Umowę sygnowali Rektor – dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS oraz Dyrektor Szpitala – p. Wojciech Szafrański.

źródło: https://ans.pila.pl/aktualnosci/umowa-z-pilskim-szpitalem-podpisana-1595.html