Umowy na inwestycje podpisane

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZAKRZEWO. Wójt Marek Buława wraz ze skarbnikiem gminy, Czesławą Wilk podpisali umowę na budowę pochylni przy Domu Seniora oraz modernizację wejścia do sali wiejskiej w Ługach. Zadania tego podejmie się firma Budownictwo i Edukacja Janina Domańska z Piły, która zaoferowała najniższą cenę tj. 164 719 zł brutto.

W wyniku tej inwestycji przy Domu Seniora powstaną dwie pochylnie dla osób niepełnosprawnych, zaś w Ługach jedna. Roboty powinny rozpocząć się w najbliższych dniach, a zakończyć przed 30 września 2019 roku.

Wójt Gminy Zakrzewo Marek Buława sfinalizował również umowę z firmą “TERRA PLUS” sp. z o.o. na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starej Wiśniewce. Inwestycja ta  uzyskała dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

(Red.)
Fot. www.zakrzewo.org.pl